muhend1sbey.wordpress.com
Büyük Fen Dahisi: Fatih Sultan Mehmed Han
Sultan II. Murad Han devrinde Osmanlı harb teknolojisinde muazzam bir ilerleme kayd edildi. Osmanlı mühendis ve ustaları, artık hiçbir memlekette rastlanamayacak çapta ve güçte toplar yapabiliyorla…