muhammadsharif120.wordpress.com
Creation of day and night
Quran Chapter 21 – 31b to 33 (Pt-17, Stg-4) (L-2047) درس قرآن Creation of day and night Chapter “The Prophets” – (Suratul – ‘Ambiyaaa’ – 21) ‘A-‘uu-zu Billaahi minash-Shay-taanir- Rajiim. …