muhammadsharif120.wordpress.com
The harm of the sea
Quran Chapter 17 – 66 & 67a (Pt-15, Stg-4) (L-1826) درس قرآن The harm of the sea Surah Baniii ‘Israaa-‘iil (The Children of Israel) – 17 ‘A-‘uu-zu Billaahi minash-Shay-taanir- Rajiim. (I seek …