mugo.ro
Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții (republicată și actualizată 2020)
Actualizata 2020 prin: Legea 7/2020 pentru modificarea si completarea Legii nr. 10/1995 privind calitatea in constructii si pentru modificarea si completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea e…