mugen.blog
Jag har inte politiska åsikter, utan väger argument fram och tillbaka. Jag kan aldrig förstå feminismen.Jag har aldrig levt i kvinnans värld. En värld av män.Ändå tror jag mer på kvinnan än på mann…