mugen.blog
En dans, liksom livet, saknar destination. Målet med vals är inte att nå en specifik del av rummet. Syftet med dans är dans. Ett i grunden lekfullt ändamål.