mugen.blog
I denna rymd är allt blott ögonblick som försvinner iväg i det eviga som färdas mot det oändliga. Ett universum som är omöjligt för allt liv att ens förstå. Vår gemensamma vaginavagga fick Gud att utlösa ett big-bang av blotta förskräckelsen inför dess djup. Så sjukt är vår eviga existens. En icke-fysisk virtuell form av sig själv. Ettor och nollor, liv och död. Aska i vind. Tårar i regn. Fast i en cykel av Matrix vi själva har skapat.
Besök inlägget om du vill veta mer.