mucenicul.wordpress.com
„Despre Antihrist si lucrarea sa in lume”-(III)
SATANA ŞI ANTIHRIST Pentru toate mădularele Bisericii, împlinirea mântuirii este întreimificarea îndumnezeită. Potrivnic al Dumnezeirii Treimice, Antihrist va fi potrivnic a tot ce este Dumnezeiesc…