muadatgiacao.com
Tôi mua lô i38 và lô i40 Mỹ Phước 3 gần đường 62m chính chủ
Tôi cần mua lô i38 và mua lô i40 Mỹ Phước 3 với giá cao ưu tiên mua chính chủ, mua đất Mỹ Phước 3 sổ riêng, gần KCN hoạt động càng tốt.