muadatgiacao.com
Có hiện tượng sốt đất Mỹ Phước 3 năm 2019?
Sốt đất Mỹ Phước 3 Bình Dương những tháng đầu năm 2019 với lượng giao dịch mua bán tăng lên nhanh chóng, tình trạng người mua bán tấp nập tại Mỹ Phước 3, giá đất Mỹ Phước 3 khu vực này hiện dao động trong khoảng từ 6 triệu đến 15 triệu 1m2.