mssjackson.wordpress.com
Min drømmejobb
Kan dette kalles jobb? Åh jeg bare elsker det! Lage produkter, pønske ut tilbud og en grunn til å designe en webplakat, ta bilder, skrive, åh alt. Jeg kan fort kjede meg hvis jeg ikke finner utford…