msgsufizik.net
Nötron Yıldızı Birleşmesinden Boşluk Enerjisi Konusunda Cıvıltılar
Cem Eroncel Syracuse University Özet: İki nötron yıldızının birleşimi oluşu ortaya çıkan kütleçekim dalgalarının LIGO/Virgo tarafından gözlemlenmesi, fiziğin her alanında olduğu gibi, kuramsal yüks…