msgsufizik.net
Kara delikler için skaler alan denkleminin özel yapısı
Kara delikler için skaler alan denkleminin özel yapısı Tolga Birkandan İstanbul Teknik Üniversitesi Özet: Klein-Gordon denklemi, kara delikler için saçılma hesaplarının ve Kerr/CFT çalışmalarının b…