mrtamayo.com
Alagaan ang mga tapag-alaga
PNA National Day of Protest | 8 November 2019 | Kartilya ng Katipunan Minsan. Minsan kahit katatapos lang natin sa trabaho ay iniisip na natin ang susunod na araw. Kumusta na kaya ang pasyente kong…