mrbagaimana.com
Bagaimana Pendaftaran Kaveat ? (Pentadbiran Tanah Johor )
KAVEAT “KAVEAT” ertinya kaveat berdaftar mengikut tafsiran di bawah Seksyen 5 KTN. Kaveat merupakan suatu mekanisma yang menghalang pendaftaran urusniaga di bawah Kanun Tanah Negara (KTN) …