mrbagaimana.com
Bagaimana Mengatasi Masalah Kesempurnaan Kepimpinan ?
Apabila ia datang kepada kepimpinan, hebat adalah musuh yang baik. Ini menjadikan pemerhatian terkenal Jim Collins , “Baik adalah musuh yang hebat,” di kepalanya. Pelajaran Colli…