mrbagaimana.com
Mengapakah Kerahsiaan Maklumat Rekod Perubatan Itu Penting ?
Di sesebuah hospital atau kemudahan kesihatan, episod perawatan dan penjagaan pesakit wajib didokumentasikan dan menjadi elemen yang amat penting dalam penyampaian perkhidmatan penjagaan pesakit su…