mrbagaimana.com
Mr BagaimanaBagaimana Pengurusan Baitulmal Dilaksanakan ? (MAIK)
Baitulmal menurut bahasa berasal dari perkataan Arab dari dua kosakata iaitu Al-Bait dan Al-Mal di mana yang pertama bererti “rumah” dan kedua bererti “harta” atau ringkasnya rumah harta (Perbendah…