mrbagaimana.com
Bagaimana Syarat – Syarat Mendaftarkan Orang Kurang Upaya di Jabatan Kebajikan Masyarakat ?
OBJEKTIF PENDAFTARAN OKU Untuk mengetahui bilangan, taburan dan kategori OKU di negara ini bagi maksud merancang program berkaitan dengan pencegahan, pendidikan, habilitasi dan rehabilitasi, l…