mrbagaimana.com
Undang-undang Buruh – Kerja dan Gaji
Gaji minimum Perundangan berkenaan gaji minimum di Malaysia ialah Akta Majlis Perundingan Gaji Negara 2011 [Akta 732], Perintah Gaji Minimum 2012, Garis Panduan Pelaksanaan Perintah Gaji Minimum 20…