mrbagaimana.com
Undang-undang Buruh – Keselamatan Sosial
Hak Pencen Di bawah Akta Umur Persaraan Minimum 2012 yang telah mula berkuat kuasa pada 1 Julai 2013, umur persaraan untuk pekerja sektor swasta ialah 60 tahun. Majikan yang bersarakan pekerjanya t…