mrbagaimana.com
Mr BagaimanaUndang-undang Buruh – Kesihatan dan Keselamatan di Tempat Kerja
Penjagaan Majikan Peruntukan mengenai kesihatan dan keselamatan terletak di dalam Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan 1994 (OSHA).Selaras dengan Akta ini, ia dalah kewajipan setiap majikan dan…