mrbagaimana.com
Mr BagaimanaBidang Kerja Sosial Perubatan – Bagaimana Memohon Bantuan Waran Perjalanan Udara Awam Bagi Pesakit ?
Bagi memastikan kesinambungan dalam penjagaan dan rawatan, rujukan pesakit di antara fasiliti-fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia dipraktikkan. Pesakit dirujuk sama ada dari klinik kesihatan k…