mrbagaimana.com
Bagaimana Membaca Label Pada Makanan Yang Dipamerkan ?
Label makanan meliputi apa-apa jenama, tanda, bahan bergambar atau lain-lain pemerihalan yang bertulis atau bercetak pada sesuatu bungkusan makanan. Label makanan bukan sahaja berfungsi sebagai pel…