mrbagaimana.com
Apakah itu Pembangunan Sosial ?
Pembangunan sosial adalah satu proses yang mana seseorang memperoleh identiti dan tingkah laku daripada masyarakat. Apakah yang berlaku semasa pembangunan sosial? Belajar menerima tanggungjawab ba…