mrbagaimana.com
Bagaimana Penguatkuasaan Peraturan Kebersihan Makanan Dilaksanakan ?
Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan 2009 Latar Belakang Peraturan-Peraturan Kebersihan Makanan (PPKM 2009) adalah satu peraturan di bawah akta induk iaitu Akta Makanan 1983 (Akta 281). Peraturan…