mrbagaimana.com
Mr BagaimanaApakah Kunci Kira – Kira (Perakaunan) ?
Kunci kira-kira merupakan penyata yang menunjukkan kedudukan kewangan sesebuah perniagaan. Maklumat-maklumat yang terkandung dalam Kunci Kira-kira ialah nama perniagaan, tajuk Kunci Kira-kira, buti…