mpjethwa.wordpress.com
હવે !
પાનખર નથી, પણ તારા ઉર માં દુકાળ, નથી રત્તી ભર સ્નેહ, નથી માયા-લાગણી, જાણે આંખો માંથી વરસતી હોય પોકાર, દરિયા દિલ, “માસૂમ”, શા માટે થયો પાષાણી. ના કોઈ આરઝૂ, ના કોઈ ઈબાદત, ના પ્રેમ ની હુંફ…