movimientosaberrantes.net
«Vitalismo ‘turbio’ o los movimientos aberrantes en Gilles Deleuze», por Diego Sztulwark. (18 febrero 2018)
Diego Sztulwark Posteamos Vitalismo “turbio” o los movimientos aberrantes en Gilles Deleuze, escrito por Diego Sztulwark,