moviesreview101.com
Godzilla: The Planet Eater (2018)
Director: Hiroyuki Seshita, Kobun Shizuno Writer: Gen Urobuchi (Screenplay) Starring: (Voice Talents) Mamoru Miyano, Takahiro Sakurai, Kana Hanazawa, Tomokazu Sugita, Yuki Kaji, Reina Ueda Plot: …