movafaq.wordpress.com
Privire către România
Colecție temelor mare politice, sociale și culturale care sunt reflectați pe blogul ”Podul prieteniei” prin o cantiate mai mare de articole: România a votat – Tot ceea ce a fost publicat pe b…