mountmeghdoot.wordpress.com
About
વેલકમ મિત્રો, માઉન્ટ મેઘદૂત બ્લોગમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે. મેઘદૂત સંસ્કૃત શબ્દ છે જેનો સાદો અર્થ ‘વરસાદ સંદેશવાહક’ એવો થાય છે.અહીં, વરસાદ એટલે મેઘ-વાદળો. કવિ કાલિદાસ સંસ્કૃત ભાષાના સર્વોત…