motivasimuslimah.com
Definisi Thaharah
Thaharah meurut bahasa adalah bersih dan bebas dari kotoran. Menurut istilah syar'i berarti mengangkat hadast, menghilangkan segala sesuatu dari badan yang dapat menghalangi sahnya shalat, selain itu menghilangkan najis yang melekat di badan, pakaian dan