motisagron.wordpress.com
בשנת אלפיים ואחת עשרה-2
יותר מדי אנפורמציה לא מאומתת, קל מאוד ליפול לתוך הערכות מצב לא נכונות ולא מדוייקות החלטתי לא לפרסם את המאמר מאת: אראל סג"ל ממעריב 14 .1 .2011 נא לא להתייחס לפוסט בכותרת דומה,אי אפשר למחוק את…