motargument.se
Universella värderingar gäller i Sverige
Europadomstolen ger ingen automatiskt rätt till offentliga institutioner varken på statlig eller lokal nivå som kommuner att förbjuda bärande av slöja och andra religiösa klädesplagg. Istället måst…