motargument.se
Du som röstar SD, vad lockar dig?
SD är numera Sveriges största parti*. Det är ett alarmerande underbetyg till övriga riksdagspartier, men sanningen är att även media har skuld i utvecklingen. Tyvärr är det så att många i min närhe…