motargument.se
1/4 av asylsökarna beviljas uppehållstillstånd
Migrationsverket har släppt sifferstatistik för 2019. Om vi kikar på beviljade uppehållstillstånd för asylsökare ser vi att 1/4 av alla asylsökare, exklusive anknytning, i Sverige har beviljats upp…