motargument.se
Myt: ”Anhöriginvandringen ökar med Barnkonventionen”
Barnkonventionen blev svensk lag 1:a januari 2020. I kortversionen av Barnkonventionen, står det under artikel 10 att ”Barn har rätt att återförenas med sin familj om familjen splittrats&#822…