motargument.se
Utomeuropeiskt födda män mest utsatta för våld
Vi talar ofta om förövare som utrikes eller inrikes födda. Men i det här sammanhanget handlar det om brottsoffer. Mer specifikt de människor som utsatts för våld. Följande är en nyskapad graf med d…