motargument.se
Rättsliga ställningstaganden nödvändiga vid asylprövning
Migrationsverket prövar dagligen asylansökningar. För att göra det krävs underlag för att göra enhetliga och rättssäkra bedömningar. Om det uppstår en varaktig förändring i ett land varifrån många …