motargument.se
Ingen korrelation mellan utrikes födda och våldsbrott
All tillgänglig deskriptiv statistik visar att våldsbrottsligheten i Sverige INTE har ökat de senaste tio åren. Kriminalstatistiken och Socialstyrelsens Patientregister över personer som fått vård …