motargument.se
SD: Smutskasta Sverige för att göra landet ”oattraktivt”
Richard Jomshof (SD) har vid ett flertal tillfällen motionerat om att Sverige ska införa smutskastningskampanjer för att göra Sverige mindre ”attraktivt” för asylsökande och deras anhör…