motargument.se
1/5 av uppehållstillstånden är asyl- och flyktingrelaterade
Motargument har kikat på siffrorna som visar på att antalet asyl- och flyktinggrundade uppehållstillstånd – inklusive anknytning – är långt mindre än andra grunder, som t ex studier och arbetsmarkn…