motargument.se
Sverige ÄR en moralisk supermakt (del 1): Minst islamofobi i EU
Tvärtemot vad många antirasister tror är Sverige ett av världens MINST rasistiska länder. Att vi är det beror på toleransen för minoriteter som vuxit fram de sista decennierna. Vi ska fokusera på s…