motargument.se
SD vill smutskasta Sverige för att göra landet mindre ”attraktivt” för asylsökande
Sverigedemokraterna vill, likt t ex Danmark, lagstifta om annonskampanjer i syfte att ”prata ner” Sverige som ett bra land för de allra flesta. Orsaken till att SD vill svartmåla landet…