motargument.se
Diskrepansen mellan anmält brott och faktiskt brott
Det råder en stor förvirring mellan anmälda brott och faktiska brott. Vem som helst kan anmäla och bli anmäld för att ha begått ett brott, men antalet anmälda brott ökar inte statistiken för hur må…