motargument.se
Muslimska feminister och feministisk islam bryter patriarkala strukturer
Det finns muslimska kvinnor i framför allt väst som gör sitt yttersta för att förändra och modernisera synen på kvinnor, muslimer och islam. Muslimsk feminism och feministisk islam är begrepp som k…