motargument.se
Fakta om ”Svensk strävan”
Jimmie Åkesson (SD) stod i Almedalen och citerade Vilhelm Moberg, stycken ryckta helt ur sitt sammanhang och sin kontext, från ”Svensk strävan”. Moberg skrev den på beställning av sven…