motargument.se
Vithetsnormen inte bra som enda utgångspunkt för rasism
Under fredagen hamnade jag i en debatt med en person som ansåg sig ha tolkningsföreträde vad gäller begreppet rasism, istället för att ta debatten med mig valde han att kasta ut mig ur gruppen och …