motargument.se
Partisympatier, SCB
Statistiska Centralbyråns stora partisympatiundersökning i maj 2019 har redovisats. (SCB:s PSU) SCB ställer frågor till väljare som är röstberättigade i riksdagsval i Sverige. Av alla som svarat i …